Algemene voorwaarden winactie total loss festival

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Autoschade Lambert B.V. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Autoschade Lambert B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer Autoschade Lambert B.V. van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.


1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door diverse acties.

  1. Like de pagina, deel het bericht op onze social media kanalen……
  2. Laat je autoschade repareren bij Autoschade Lambert B.V…….

……en maakt kans op toegangskaarten voor het Total Loss Festival op zaterdag 9 september 2023.

2. De deelnemer mag zo vaak mogelijk meedoen aan de actie als hij/zij wil. Per deelnemer kan er echter slechts één prijs gewonnen worden.

3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Autoschade Lambert B.V.

4. De looptijd van de winactie is van 1 augustus tot 1 september 2023.

5. De prijs is een of twee toegangskaarten voor het total loss festival op het terrein van Aquabest, Best (bij Eindhoven). De prijs wordt gedurende de actieperiode weggeven.

6. Foto’s die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden kunnen worden gerapporteerd op het desbetreffende social media kanaal.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. Bekendmaking van de winnaars zal uiterlijk voor 6 september 2023 plaatsvinden d.m.v. een bericht op de actiepagina op onze website en een reactie op de ingestuurde foto via social media met het verzoek zijn/haar persoonsgegevens te verschaffen.

9. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, is zijn/haar prijs binnen 1 weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

11. De prijs is persoonsgebonden. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

12. U moet voldoen aan de eisen van het festival. Voor meer informatie kijk op https://www.totalloss.nl/info/

13. De aanbieder, Autoschade Lambert B.V., is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

14. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Autoschade Lambert B.V. om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

15. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar steffie@autoschadelambert.nl  Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Direct een
afspraak maken?

Afspraak maken

Volg ons op
Social media!