Voorwaarden mei deukjes maand 2021

Hieronder vind je de voorwaarde die gelden voor de actie mei deukjes maand 2021.
De voorwaarden zijn vastgesteld in Eindhoven en voor het laatst gewijzigd op 29-04-2021.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de actie mei deukjes maand 2021 (hierna te noemen: ‘actie’).
 2. De actie is een initiatief van Autoschade Lambert B.V. (hierna te noemen Autoschade  Lambert B.V.), gevestigd aan de Grobbendonkstraat in Eindhoven en aan de Alfred Nobelstraat 3 in Sint-Oedenrode.
 3. Autoschade Lambert B.V. is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens te raadplagen via de website www.autoschadelambert.nl/actie. Tevens behoudt Autoschade Lambert B.V. zich het recht de actie voor aanvang of tussentijds te beëindigen.
 4. Bij deelname aan de actie gaan zowel Autoschade Lambert B.V. als de bezoeker (consument/klant) akkoord met deze voorwaarden.
 5. Autoschade Lambert B.V. werkt volgens de kwaliteitseisen die bij het lidmaatschap van de Focwa horen.
   

Deelname

 1. Elke consument die in het bezit is van een auto, mag één deukje, twee deukjes, één krasje, één deukje en één krasje, twee deukjes en één krasje in zijn of haar personenauto tegen een gereduceerd bedrag laten herstellen indien voldaan wordt aan de hierna vermelden voorwaarden. Een deukje kost € 59,- incl. BTW en een krasje is gratis. Krasje alleen in combinatie met een deukje. Een bestelwagen, camper, caravan en/of vrachtwagen zijn uitgesloten tenzij anders is afgesproken met Autoschade Lambert B.V.
 2. Om in aanmerking te komen voor dit gereduceerd tarief:
 1. mag het deukje maximaal een grootte hebben van een 2 euro muntstuk en het krasje een maximale grootte van 20cm, en
 2. mag er geen sprake zijn van deukjes of krasjes met lakbeschadigingen of alleen lakbeschadigingen, en
 3. mag er geen sprake zijn van deukjes of beschadigingen aan kunststofonderdelen (bijvoorbeeld bumpers), en
 4. mag er geen sprake zijn van deukjes of krasjes op herstelde en gespoten delen van de auto, en
 5. kan een moeilijk te bereiken plek van de schade daarnaast reden zijn om deze schade uit te sluiten van de actie.
 6. Het is uiteindelijk aan de restyler specialisten van Autoschade Lambert B.V. om op basis van bovengenoemde criteria te bepalen of het deukje en/of krasje wel of niet in aanmerking komt voor reparatie en deze tegen het gereduceerde tarief te herstellen. Voldoet de schade niet aan de bij punt 2 genoemde voorwaarden? Wij kunnen altijd vrijblijvend een offerte opmaken en de schade alsnog, op een nader te bepalen datum, herstellen. Over de conclusie van de restyler specialisten van Autoschade Lambert B.V. wordt niet gecorrespondeerd.
 7. Aanmelden van de auto kan via het formulier op https://www.autoschadelambert.nl/actie en is verplicht. De klant ontvangt zo snel als  mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 werkdag, een e-mailbevestiging met daarin het tijdstip waarop hij/zij wordt verwacht. Is de klant verhinderd? Dan dient deze dit 24 uur van voren kenbaar te maken bij Autoschade Lambert B.V. via mail info@autoschadelambert.nl. Indien de klant de afspraak niet afmeld of deze is de afspraak vergeten dan kan Autoschade Lambert B.V. de gereserveerde tijd bij de klant in rekening brengen.
 8. De auto en het kenteken van de klant kan tijdens de actie gefotografeerd en/of gefilmd worden. Wil de klant dit niet dan dient deze dit van te voren kenbaar te maken.
 9. De actietarieven gelden alleen tot 31 mei 2021 conform bovenstaande voorwaarden.

 

Slotbepalingen

 1. Autoschade Lambert B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 2. Heb je vragen of klachten over de actie, dan kan de klant deze mailen naar Autoschade Lambert B.V., steffie@autoschadelambert.nl
 3. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

Direct een
afspraak maken?

Afspraak maken

Volg ons op
Social media!